Adopcia zvieratka zo ZOO

Zachovanie druhov zvierat je kľúčové pre udržanie rovnováhy v prírode a našej planéte. Bohužiaľ, mnoho druhov je ohrozených a na pokraji vyhynutia v dôsledku ľudskej činnosti, vrátane ničenia prírodných biotopov, lovu, nezákonného obchodovania so zvieratami a znečisťovania životného prostredia.

Je dôležité, aby sme si uvedomili, že zvieratá sú neoddeliteľnou súčasťou nášho ekosystému a zabezpečujú mnohé ekologické funkcie. Ich úloha je nenahraditeľná, pretože vplývajú na kvalitu pôdy, klimatické podmienky, vodu a vzduch. Mnohé druhy zvierat sú dôležité pre biologickú rozmanitosť a zachovanie týchto krehkých ekosystémov.

Keďže zvieratá (bez ohľadu na druh) sú také dôležité pre naše životné prostredie, je našou povinnosťou chrániť ich a podporovať. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch, sú tieto tvory na našu pomoc odkázané. Adoptovanie zvieratka zo ZOO je jedným z konkrétnych krokov, ktorým všetci môžeme pomôcť. Táto forma podpory pomáha zoologickej záhrade v poskytovaní kvalitnej starostlivosti a liečby zvierat. A tým navodeniu celkovej pohody zvieraťa.

Výhody adopcie zvieratka zo zoo nie sú obmedzené len na starostlivosť o konkrétneho jedinca alebo druh zvierat. Adopciou pomáhame prispieť k udržaniu populácie ohrozených druhov, podporiť výskum a ochranu prírodných biotopov a podieľať sa na zlepšení povedomia o dôležitosti ochrany zvierat.

Niektoré zoologické záhrady sa špecializujú i na chov ohrozených druhov, a tým prispievajú k zachovaniu populácií a prevencii ich vyhynutia. Vďaka i malej finančnej podpore od nás, adoptívnych rodičov, môžu zabezpečiť kvalitnú starostlivosť, liečbu a výskum, ktorý umožňuje lepšie pochopenie potrieb zvierat a zlepšenie ich životných podmienok.

Dúfame, že sme vás motivovali stať sa taktiež adoptívnymi rodičmi :) . My aktuálne máme v adopcii zo ZOO Bojnice veľmi vzácneho Varana modrého (lat. Varanus macraei) a čoskoro sa ho chystáme i ísť pozrieť :)

Týmto sme s adopciami ale určite neskončili, naopak, začíname. Pridajte sa k nám a pomôžte dobrej veci!

adopcia zvierat2PNG