Seriál: Agama bradatá - zimný odpočinok - HIBERNÁCIA (4. časť)

V predchádzajúcich článkoch o agamách ste sa zoznámili s ich prirodzených prostredím (Biotop Austrália - Agama bradatá) a jej správaním v prírode (Správanie vo voľnej prírode - Agama bradatá). Mierne sme už načrtli tému zimovania alebo hibernácie. Dnes si ju preberieme detailnejšie.

Čo to vlastne hibernácia  je (bežne laicky nazývaná ako "zimovanie")?

Hibernácia je fyziologický (teda úplne prirodzený) proces, v ktorom niektoré živočíchy upadajú do stavu spomaleného metabolizmu a zníženej telesnej aktivity, čo im umožňuje prežiť nepriaznivé podmienky, ako sú chladné zimné mesiace alebo obdobie nedostatku potravy. Počas hibernácie teplota tela, metabolická aktivita a dýchacie frekvencie klesajú na minimálne hodnoty, čo umožňuje živočíchom šetriť energiu a zvyšuje ich šance na prežitie.

Toto je popis platný pre živočíchy všeobecne, ktoré v určitom období počas roka hibernujú. Je dôležité poznamenať, že hibernácia nie je pre všetky exotické zvieratá vhodná a vyžaduje starostlivú prípravu a dohľad.

Predstavme si na začiatok, ako prebieha samotná hibernácia v prírode.

V prírode sa jedná o veľmi zaujímavý a dômyselne premyslený fyziologický proces. Je to fascinujúci príklad prispôsobenia sa života v náročných podmienkach prírody.

Spôsob, akým prebieha hibernácia, sa môže líšiť v závislosti od druhu živočícha, ale existujú niektoré spoločné znaky a fázy tohto procesu:

 1. Príprava na hibernáciu:

  • V období pred hibernáciou si živočichy, ktoré hibernujú, budujú rezervy tuku a zásoby energie. Tieto rezervy im poslúžia počas obdobia hibernácie, keď neprijímajú potravu.

 2. Spomalenie metabolizmu:

  •  Metabolizmus živočícha sa spomalí na minimum. To znamená, že dýchanie, srdečná frekvencia a teplota tela klesajú na minimálne hodnoty. Týmto spôsobom živočích šetrí energiu.

 3. Stav spánku:

  • Hibernujúci živočích je počas väčšiny času tohto procesu v stave, ktorý sa podobá spánku. Je hlboko spiaci a len zriedka sa prebudí. Počas tejto fázy nie je schopný úplne reagovať na vonkajšie podnety a je len veľmi ťažko zobuditeľný. V prírode sa preto v tomto období vystavuje veľkému riziku ohrozenia, napr. napadnutiu iným živočíchom.

 4. Vyrovnanie sa s teplotou prostredia:

  • Telesná teplota živočícha sa vyrovná s teplotou jeho okolia. Výrazný pokles telesnej teploty je spoločným znakom hibernácie a pomáha udržať náročné energetické požiadavky.

 5. Obdobie hibernácie:

  • Obdobie hibernácie môže trvať rôzne dlho, v závislosti od druhu živočícha a klimatických podmienok. Niektoré živočíchy hibernujú niekoľko týždňov, iné niekoľko mesiacov.

 6. Návrat k aktivite:

  • Keď sa začne zlepšovať počasie alebo sa zlepšujú potravné podmienky, hibernujúci živočích sa začne prebúdzať z hibernácie. Jeho metabolizmus sa postupne zrýchľuje, až kým nie je schopný vrátiť sa k normálnym aktivitám.

Aké podmienky má agama v prírode počas zimy?

Dĺžka zimy v Austrálii závisí od konkrétnej oblasti a geografického umiestnenia. Austrália je obrovská krajina so značnými klimatickými variáciami, a preto dĺžka a intenzita zimy sa líši v rôznych častiach krajiny.

V niektorých častiach južnej Austrálie, môže zima trvať od júna do augusta. Toto obdobie môže byť charakterizované nižšími teplotami, chladnými nocami a občasnými zrážkami.

Na severe Austrálie, ako je napríklad Queensland, môžu byť zimy mierne a krátke. V niektorých oblastiach severnej Austrálie môže byť zima len krátkym obdobím s miernymi teplotami a nízkym množstvom zrážok.

V iných častiach Austrálie, ako je napríklad stredná Austrália a oblasti púšte, môže byť zima pomerne suchá a chladná. V týchto oblastiach teploty môžu v zimných mesiacoch klesnúť na pomerne nízke hodnoty.

V niektorých oblastiach, kde agamy bradaté žijú, môžu zimné teploty klesať na približne 10-15 °C počas dňa a 0-10 °C v noci. Počas chladných nocí môžu byť teploty ešte nižšie.

Ich schopnosť zvládať tieto teploty spočíva v ich termoregulačných schopnostiach a ich schopnosti využiť "opózium", teda zmenu farby kože na tmavú farbu, ktorá im umožňuje absorbovať slnečné teplo. Môžu sa tiež schovávať v úkrytoch alebo pri kameňoch, aby sa ochránili pred vetrom a chladom.

obrazok - teplotyPNG

Júl je v Austrália považovaný za najchladnejší mesiac. Je možné vidieť, že teploty priemerne dosahujú približne 12 °C. Detailnejšiu tabuľku si môžete pozrieť v našom predchádzajúcom článku: Biotop Austrália - Agama bradatá

Dĺžka zimy v Austrálii teda závisí od konkrétneho miesta a regiónu, pričom niektoré oblasti majú mierne zimy a iné môžu byť vystavené chladným až studeným teplotám. Agamy bradaté v prírode v závislosti od konkrétnej oblasti prispôsobujú svoje aktivity a metabolizmus týmto klimatickým podmienkam.

Z hľadiska hibernácie agamy bradatej platí, že v divočine nehibernujú v takej miere, ako by sa to od nich očakávalo v zajatí. V miernych oblastiach Austrálie, kde žijú, zimy nie sú také extrémne ako v niektorých iných častiach sveta, a agamy bradaté obvykle neupadajú do tradičnej hibernácie - tento stav je odborne nazývaný brumácia (ale v chovateľských radoch sa tento termín takmer nepoužíva, zaužívaný je pojem "zimovanie" alebo spomínaná "hibernácia").

Miestne podmienky a klimatické vplyvy ovplyvňujú aktivitu agám. Počas chladných mesiacov bývajú menej aktívne a bývajú ukryté medzi skalami alebo v hĺbkach pôdy, kde majú trochu viac tepla. Z tohto dôvodu je simulačná hibernácia v zajatí vhodným spôsobom, ako tieto podmienky v živote agám bradatých zohľadniť a zabezpečiť ich celkové zdravie a pohodu.

Je dôležité mať na pamäti, že správna príprava na hibernáciu agamy bradatej v zajatí by mala byť navrhnutá na simuláciu týchto prírodných zmien v aktivite a teplotných podmienkach a nie na úplnú hibernáciu, aká by sa dala pozorovať u iných druhov živočíchov v chladnejších oblastiach. Starostlivosť o agamu bradatú počas zimných mesiacov v zajatí by mala byť vedome navrhnutá tak, aby sa zohľadnili jej potreby a prirodzené vzory správania. Počas brumácie živočích nemusí trvale spať, sem-tam sa prejde, vyjde z úkrytu, môže mať potrebu napitia sa vody a pod.


Prečo agamu bradatú zimovať?

 Agamy bradaté by mali hibernovať len v prípade, že sú dospelé a zdravé. Správne napodobenie prirodzených podmienok pre hibernáciu a starostlivé sledovanie agamy počas celého obdobia sú kľúčové.

Prečo je dôležité zimovanie u agám v zajatí simulovať? Popíšeme si hneď niekoľko dôvodov.

 1. Napodobnenie prirodzených podmienok: Vo voľnej prírode agamy bradaté hibernujú, aby prežili chladné a suché obdobia. Napodobnením týchto prirodzených podmienok v zajatí môžete pomôcť svojej agame udržať zdravie a dlhovekosť.

 2. Reprodukčné úspechy: Hibernácia môže byť dôležitá pre chovateľov exotických zvierat, pretože môže stimulovať reprodukciu. Hibernujúce agamy bradaté majú často lepšie šance na úspešný rozmnožovací cyklus.

 3. Zníženie stresu: Hibernácia umožňuje agamám oddýchnuť si a znížiť úroveň stresu, ktorý môžu zažívať v zajatí.

 4. Zdravotné dôvody: Hibernácia môže pomôcť pri určitých zdravotných problémoch, ako je napríklad regulácia hmotnosti, udržanie funkčného metabolizmu a dopraje oddych vnútorným orgánom.


Ako postupovať v zajatí, ak chcem agamku zimovať?

1. Zistenie potreby hibernácie

Najskôr musíte určiť, či je hibernácia pre vašu agamu bradatú nevyhnutná. Vo väčšine prípadov sa odporúča hibernácia pre dospelé jedince, zatiaľ čo mláďatám a juvenilným jedincom nie je potrebná. Ak je vaša agama dospelá, počas jesene bude strácať chuť do jedla a bude menej aktívna (občas sú tieto prejavy viditeľné už koncom leta, napriek stále vysokým teplotám). Sú to typické známky toho, že je čas na hibernáciu. (Pozn. Občas sa podobné príznaky môžu objaviť i pri niektorých ochoreniach, preto, ak neviete sami posúdiť, či sa jedná o začiatok hibernácie, alebo nie, poraďte sa s veterinárom, ktorý je špecialista na plazy.)

Sprievodné prejavy sa dajú zhrnúť nasledovne: hrabanie do substrátu, odmietanie potravy, zdržiavanie sa v chladnej časti terária, prípadne v úkryte, spánok i počas dňa.

2. Príprava na hibernáciu

Pred hibernáciou sa presvedčte, že vaša agama je zdravá a nevykazuje žiadne zjavné zdravotné problémy. Uistite sa, že je dobre hydratovaná a odstráňte z jej terária všetku potravu, pretože počas hibernácie ju nesmie prijímať. Je dôležité tiež umyť a dezinfikovať chovné zariadenie (terárium alebo nádobu určenú na hibernáciu), aby sa minimalizovalo riziko infekcie počas hibernácie. Vhodná teplota pre hibernáciu je približne 14-15°C (v rôznych literatúrach sa dočítate rôzne hodnoty, niektoré uvádzajú hodnoty i nižšie ako 10°C alebo naopak i vyššie, až do 20°C ), takže nádobu umiestnite na chladné miesto v dome.

3. Zavedenie do hibernácie

Pred umiestnením agamy do nádoby je potrebné spraviť niekoľko zásadných krokov. Postupne musíme znižovať teplotu v jej teráriu tak, aby sa telo mohlo prirodzene prispôsobiť chladnému prostrediu a taktiež znižovať denný príjem svetla a stravy. Tento proces by mal trvať niekoľko týždňov. Akonáhle je teplota správna, agama je vystavená chladu, tme a obsah žalúdka a čriev je prázdny, môžete ju položiť do nádoby na hibernáciu. Detailný postup si prejdeme nižšie v tomto článku.

5. Kontrola počas hibernácie

Počas obdobia hibernácie nezabudnite pravidelne kontrolovať svoju agamu. Raz mesačne alebo podľa potreby ju môžete jemne vybrať z nádoby a skontrolovať jej stav. Uistite sa, že je hydratovaná (skontrolujete podľa lalokov na hlavičke - detail nájdete v článku: Agama bradatá - Úvod), že nestráca na váhe (odporúčam odvážiť si agamku na začiatku celého procesu a pri kontrole váženie zopakovať) a umiestnite ju naspäť do nádoby.

6. Koniec hibernácie

Hibernácia by mala trvať približne 2 mesiace. Po tomto období začnite postupne zvyšovať teplotu v jej teráriu a taktiež množstvo svetla, ktoré dostáva. Pomôže jej to prebudiť sa a naštartuje metabolizmus. Určite jej ponúknite čerstvú vodu a po pár dňoch začnite núkať potravu. Najprv menšie množstvo zelenej stravy a až následne živú stravu. Metabolizmus nabieha postupne.  


Ako pripraviť agamku k zimovaniu

Samotná príprava agamy vyžaduje niekoľko dôležitých krokov, ktoré určite nevynechajte, aby sa zabezpečil bezpečný priebeh zimovania. Popíšme si teda detailnejší postup prípravy samotnej agamky.  

1. Diéta

Dôležitým prvkom prípravy je správna diéta pred začiatkom tohto obdobia. Približne 2-4 týždne pred začiatkom hibernácie prestaňte agamu kŕmiť. Je dôležité, aby v čreve nemala nestrávenú potravu, pretože by to mohlo viesť k rôznym problémom. Voda naďalej môžete podávať podľa potreby.

2. Zdravotná kontrola

Pred začiatkom hibernácie je nevyhnutné mať istotu, že je agama zdravá. Ak neviete posúdiť jej stav, obráťte sa na veterinára špecialistu. Ak je agama chorá, určite hibernáciu neodporúčame. Môže ohroziť život agamky.

3. Postupné ochladzovanie

Ako už bolo spomenuté, agamu treba postupne ochladzovať. To znamená, že teplotu v jej teráriu treba postupne znižovať. Tento proces by mal trvať asi 2-3 týždne. Agama by mala mať čas na prispôsobenie sa chladnému prostrediu. Ochladzovanie docielime postupne skrátením svietenia výhrevnej žiarovky. Napríklad, ak svietime výhrevom cca 12 hodín denne, tak každý druhý deň môžete skracovať dĺžku svietenia o 1-2 hodiny. Môžete si ako príklad vziať tabuľku nižšie. 

4. Skracujeme dĺžku svietenia

Nakoľko budeme agamke počas zimovania vypínať i všetky zvyšné svetlá, postupne skracujeme denné svietenie rovnako ako svietenie výhrevným svetlom (a i UVB svetlom) až do úplného vypnutia. Celý proces by mal trvať 2-3 týždne.

Príklad koľko a ako svietiť ´(všetkými svetlami) počas prípravy:
teplotyPNG

V ďalší cyklus prípravy (17.deň) svetlá vypneme úplne.
Pozn.: Ak bude agamka počas prípravy stále veľmi aktívna, môžete predĺžiť cyklus o týždeň.

5. Kúpanie

Nehovoríme teraz o bežnom kúpaní. Agamka pred zimovaním musí mať prázdne črevá, a keďže neprijíma potravu, môže to vyzerať, že je a bude všetko v poriadku. Avšak skracujeme i svietenie a tým pádom nemusí byť metabolizmus natoľko aktívny, aby došlo k úplnému vyprázdneniu. Preto je výborne aspoň 3x v priebehu 2 týždňov nechať agamku v teplom kúpeli. Rozpohybuje to črevá a vyprázdnia sa aj posledné zbytky. A vy máte istotu, že jej v črevách už nič nezostalo. V žiadnom prípade nepodávajte už ani zelenú stravu a terárium musí byť pred touto očistou prázdne, aby nezožrala v teráriu ukrytý hmyz alebo zbytky v teráriu. (Odstráňte i kvetiny v kvetináčoch.)

Pozn. Ak sa náhodou dostane agamka k potrave už počas prípravy, tak prípravu predĺžte minimálne o týždeň a za ten čas vykonajte 2x teplý kúpeľ (v 3. a 7.my deň od príjmu potravy).


Ako vytvoriť doma vhodné podmienky pre hibernáciu?

Vytvorenie doma vhodných podmienok vyžaduje určité prípravy. Hlavnými faktormi, ktoré treba zvážiť, sú teplota, vlhkosť, svetelnosť, substrát a bezpečné prostredie. Čo treba konkrétne zabezpečiť si prejdeme v zopár bodoch.

1. Nádoba na hibernáciu:

Vyberte vhodnú nádobu pre hibernáciu, ktorá by mala byť dostatočne veľká na to, aby sa vaša agama pohodlne zmestila a i dostatočne vysoká alebo uzatvárateľná, aby z nej neušla. Zimovať môže agamka i vo svojom terárium, nepotrebuje však počas zimovania tak veľký priestor.  

2. Substrát:

Agamky sa prirodzene zahrabávajú počas tohto obdobia do piesku alebo iného substrátu. Preto môžete použiť i substrát. Nič nepokazíte ani obyčajným kuchynským obrúskom.

3. Teplota:

Teplota pre hibernáciu by mala byť približne 14-15 °C. To je optimálna teplota na spomalenie metabolizmu agamy.
Nádobu na hibernáciu môžete po dôkladnej príprave i s agamkou uložiť na chladné miesto v dome, napríklad do pivnice alebo chladnejšej miestnosti. Je dôležité udržiavať stabilnú teplotu počas celého obdobia hibernácie.

4. Vlhkosť:

Vlhkosť by mala byť približne 50%. Preto dávajte pozor napríklad na veľmi vlhké miesta (pivnice).

5. Bezpečnosť:

Zabezpečte, aby nádoba na hibernáciu bola bezpečne uzavretá, aby sa zabránilo úniku agamy a prístupu iných zvierat alebo detí.
Nádobu udržiavajte mimo dosahu priamych slnečných lúčov a vysokých teplôt.


Prečo neodporúčame zimovať mláďatá?

Bolo by vhodné na úvod si zaklasifikovať, čo budeme rozumieť pod pojmom mláďa. Nie, 10-mesačná agamka s váhou 350g už nie je z pohľadu zimovania mláďa a zimovať môže rovnako bezpečne ako dospelí jedinci.
Ak si mladá agamka "pýta" zimovanie, približne od 200g pri dobrom zdravotnom stave je možné týmto nárokom bezpečne vyhovieť. Pri nižšej váhe zimovanie neodporúčam.

Tu je zopár dôvodov:

 1. Rýchly rast a vývoj: Mláďatá potrebujú dostatočné množstvo potravy a energie na svoj rýchly rast a vývoj. Preto by hibernácia mohla ovplyvniť ich rast a zdravie.

 2. Teplotné požiadavky: Mláďatá majú obvykle menšiu hmotnosť a nedosahujú také termoregulačné schopnosti ako dospelé jedince. Preto by im mohli hrozit nebezpečné teplotné extrémy počas hibernácie.

 3. Obmedzené zásoby tuku: Mláďatá majú obvykle obmedzené zásoby tuku v porovnaní s dospelými agamami, čo by mohlo byť problematické počas obdobia hibernácie, kedy sa nekŕmia. Preto pravidelne kontrolovať váhu je v tomto období dôležitejšie ako po zvyšné časti roka.

V prírode vzhľadom na teplotné podmienky zimujú i mladšie jedince s nižšou váhou, niektoré to zvládnu, niektoré nie. Na čo riskovať v domácich podmienkach, ak viete nasimulovať pre svoju mladú agamku krásne letné slnečné počasie :)


A na záver odporúčania z vlastného chovu

Agamku nezimujte pri vyššej teplote ako 20°C. Ona sa síce zazimuje a bude menej aktívna, avšak počas bežnej kontroly, zistíte, že neprospieva. Niekto zimuje štandardne v teráriu, agamke ale vyššia teplota nedovolí spomaliť úplne metabolizmus. Prejaví sa to stratou hmotnosti. Bežná strata na váhe pred uložením na zimovanie až po koniec zimovania by mala byť zanedbateľná. Štandardne napr. 400g agamka "schudne" 5-10g. Ak spozorujete väčšie úbytky na váhe, začnite ukončovať zimovanie, alebo dosiahnite nižšiu teplotu. Ak máte v dome/byte vyššie teploty, vyskúšajte uloženie nádoby s agamkou do "chladničky", kde je možné regulovať teplotu. Napr. nám veľmi dobre slúži bežná vinotéka s reguláciou teploty.

Na začiatku postupujeme prípravu v teráriu, až dosiahneme izbovú teplotu a úplne vypnuté svetlá. Potom premiestnime v nádobe agamky do chladničky a začíname na 18°C, približne po týždni znižujeme na 16°C. O ďaľší týždeň na 14°C. Opačným spôsobom postupujeme pri prebúdzaní. Zo 14 na 16, 18, späť do vypnutého terária, kde majú približne 20 °C (izbová teplota) a až následne začíname svietiť.
Ak nemáte v teráriu pre agamku bežne úkryt, tak na toto obdobie ho odporúčame. Tiež, nech zimujete či už v teráriu alebo v inom zariadení, určite treba docieliť, aby mala agamka úplnú tmu. Či už prekrytím terária látkou alebo nájdete iný spôsob. Pozor, aby ste nezamedzili vetraniu.

Ak vidíme, že agamka je stále v kúte, poprípade sa zahrabáva do substrátu a neprijíma potravu, dáme jej týždeň, maximálne dva a začíname s prípravou. Tá trvá podľa postupu vyššie 2-3 týždne. V "chladničke" nechávame agamky 8 týždňov a opäť približne 2 týždne trvá nábeh späť na štandardný režim. Dlhšie zimovanie nemusí už byť na úžitok. (Celý proces i s prípravou a následným nábehom trvá 12-14 týždňov).

Ak máte v teráriu viacero agám a jedna chce zimovať a iné zase nie, môžete začať s prípravou pre všetky naraz, alebo ich oddeliť a dopriať im zimovanie podľa ich "požiadavky".
Štandardné je, ak agamka prejaví záujem o zimovanie od konca leta, až pred začiatkom jari, kým vonku nie je pekné počasie a dni sú stále krátke. Stále je to v poriadku.

Ak sa rozhodnete nechať svoju agamu bradatú aktívnou počas celej sezóny, môžete to urobiť, ale musíte jej poskytnúť primeranú starostlivosť a vhodné podmienky počas chladných mesiacov. To zahŕňa udržiavanie dostatočnej teploty a poskytovanie správneho osvetlenia a výživy. Môžete aj ďalej monitorovať jej stravovací a metabolický stav.

Napríklad, mnoho ľudí rozhoduje o tom, či nechať svoje agamy bradaté hibernovať alebo nie, na základe toho, ako sa ich zviera správalo v predchádzajúcich sezónach a aké bolo jeho zdravie. Ak máte obavy alebo ste neistý, čo je pre vašu agamu najlepšie, môžete konzultovať najvhodnejší postup s veterinárnym lekárom alebo skúseným chovateľom exotických zvierat, ktorí vám môžu poskytnúť odporúčania a rady na základe konkrétnych potrieb vášho jedinca.Určite, ak sa jedinec zmenou stravovania a správania dožaduje zimovania, tak mu ho doprajte. Na viacerých weboch sa dočítate, že ak neplánujete odchovy mláďať, tak zimovať netreba. Je to nesprávna informácia. Áno, zimovanie podporuje chuť na párenie, má však i iné zdravotné benefity popísané vyššie a agamka (jej telo) v tomto období odpočíva a regeneruje. Umožníte jej zimovaním žiť v súlade s jej prirodzeným cyklom a zabezpečíte jej kvalitný a dlhý život.

Ďakujeme, že ste sa dočítali až sem a zimovaniu ZDAR!Zdroje:

Použitý hlavný obrázok: http://www.animogen.com/wp-content/uploads/2015/03/pogonas-vitticeps-minima-hivernage-p%C3%A9riode-d...
Tabuľka teplôt z webu: https://www.timeanddate.com/weather/australia/alice-springs/climate